Siamcoverage TH‎ > ‎

สกพอ. มอบรางวัล อีอีซี สแควร์ ดึงคนรุ่นใหม่ ร่วมคิด ร่วมขับเคลื่อน สร้างความเข้าใจอีอีซีเข้มข้น ผ่านกลุ่มครู นักเรียน อย่างยั่งยืน

posted May 20, 2021, 8:48 AM by siam coverage   [ updated May 20, 2021, 8:49 AM ]
EEC%255E2%2B200564%2B246_resize

EEC%255E2%2B200564%2B434_resize


(20 พฤษภาคม 2564) นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)พร้อมด้วย นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการสายงานเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ และ ดร.เกษมสันต์ จิณณวาโส ที่ปรึกษาพิเศษด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันเป็นเกียรติ และมอบโอวาทให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลุ่มนักเรียนในพื้นที่อีอีซี ภายในงานประกาศรางวัลโครงการ อีอีซี สแควร์ ประจำปี 2563 (EEC2 : Environmental Empowerment CAMP & CONTEST) ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ (ผู้ร่วมงาน เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Application)
EEC%255E2%2B200564%2B158_resize

EEC%255E2%2B200564%2B261_resize

EEC%255E2%2B200564%2B228_resize

EEC%255E2%2B200564%2B318_resize


โดยโครงการอีอีซี สแควร์ ในปี 2563 นี้ ถือเป็นปีที่ 2 ที่โครงการฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนือง เกิดเสียงตอบรับที่ดีในการพัฒนาและยกระดับจากเครือข่ายเดิม มีกลุ่มเยาวชนจากพื้นที่อีอีซีสนใจเข้าร่วมโครงการ มากถึง 11 กลุ่ม และได้รับการเสริมสร้างทักษะการทำงาน และกระบวนการคิด เพื่อพัฒนาสู่การเป็นเยาวชนแกนนำ หรือ EEC2 Young Leaders ต่อไป ทั้งนี้ สามารถประกาศผลโครงการ จากเยาวชน นักเรียนที่ประสบความสำเร็จในการร่วมกันเสนอแนวคิดขับเคลื่อนอีอีซี ดังนี้


IMG_3425


1. โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี กับโครงการจัดทําระบบบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูปแบบเบ็ดเสร็จ ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท


S__6971557


2. โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จังหวัดระยอง กับโครงการสร้างความรู้และลดปัญหาฝุ่นละออกขนาดเล็กในอากาศ หรือ PM 2.5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท


_MG_8421

3. โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี กับโครงการ PSC Plastic Free zero waste SQUARE เพื่อรณรงค์การลดการใช้พลาสติก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท


EEC%255E2%2B200564%2B130_resize


S__6971554


EEC%255E2%2B200564%2B453_resize


โครงการ อีอีซี สแควร์ นับเป็นโครงการสำคัญ เพื่อให้เยาวชนและครูมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงแนวทางการพัฒนาพื้นที่อีอีซี และโครงการสนามบินอู่ตะเภา ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมค่ายฝึกอบรม (CAMP) และการประกวดโครงการ “การจัดการและพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่เยาวชน นักเรียน และกลุ่มคุณครูในพื้นที่อีอีซีต่อเนื่อง
Comments