Siamcoverage TH‎ > ‎

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการร่วมใจเพื่อประชาชน ออกหน่วยแพทย์ผิวหนังเป็นประจำทุกปี ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

posted Aug 5, 2019, 4:07 AM by siam coverage   [ updated Aug 5, 2019, 4:10 AM ]

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการร่วมใจเพื่อประชาชน ออกหน่วยแพทย์ผิวหนังเป็นประจำทุกปี โดยในเดือนสิงหาคม 2562 นี้ มีกำหนดออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในพื้นที่ภาคกลาง ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยจะเริ่มออกตรวจตั้งแต่ เวลา 09.00 -12.00 น. จึงขอเชิญประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้ารับการตรวจรักษาโรคผิวหนังต่าง ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยตระหนักที่จะทำหน้าที่เพื่อตอบแทนสังคมและเผยแพร่และทำการรักษาและให้ความรู้กับประชาชนทั่วประเทศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.dst.or.th
Comments