Siamcoverage TH‎ > ‎

กรมปศุสัตว์ กำชับเจ้าหน้าที่บูรณาการกับทุกภาคส่วน เคาะประตูบ้าน เผ้าระวังพิษสุนัขบ้า

posted Jun 10, 2019, 9:59 PM by siam coverage   [ updated Jun 10, 2019, 10:02 PM ]
มีรายงานจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขว่าพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 ราย ที่จังหวัดสุรินทร์ 

กรมปศุสัตว์ได้จัดส่งชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วจากส่วนกลางเข้าร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบจุดที่ผู้เสียชีวิตถูกสุนัขกัด (พื้นที่ของเทศบาลเมืองสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง แกใหญ่ เฉนียง คอโค ท่าสว่าง) ซึ่งจากการสำรวจ มีสุนัข 11,918 ตัว และแมว 5,937 ตัว รวมทั้งหมด 17,855 ตัว และจุดที่ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่ก่อนเสียชีวิต (อำเภอสังขะ ตำบลกระเทียม รัศมี 5 กิโลเมตร มีหมู่ 1, 2, 13, 15, 17) มีสุนัข 670 ตัว และแมว 226 ตัว รวมทั้งหมด 896 ตัว
นอกจากนี้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ทุกพื้นที่ทั่วประเทศบูรณาการกับทุกภาคส่วนลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน เพื่อเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุกค้นหาสัตว์กลุ่มเสี่ยง หรือสัตว์ที่แสดงอาการของโรคอย่างเข้มงวดอีกด้วย

อย่างไรก็ตามเนื่องจากในปีนี้มีสภาวะอากาศที่ร้อนมาก ซึ่งอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่ง ที่จะทำให้สุนัขหรือแมวแสดงอาการของโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งได้มีการเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ ยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างสูงสุด โดยดำเนินการดังนี้

1. จุดเกิดโรค รัศมี 5 กม. รอบจุดเกิดโรคต้องฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมวครบ 100% ทุกตัว โดยใช้วัคซีนของกรมปศุสัตว์ที่ได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว
2. อาสาปศุสัตว์เคาะประตูบ้าน X-RAY ค้นหาสัตว์ป่วยเชิงรุกเพื่อรู้โรคเร็วและลดความเสี่ยงที่จะไปกัดคน รวมถึงค้นหาผู้สัมผัสสัตว์ต้องสงสัยให้ได้รับการฉีดวัคซีน
3. เก็บตัวอย่างสัตว์ป่วยที่สงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าส่งตรวจ ซึ่งจะทราบผลป่วยภายใน 24 ชั่วโมง
4. ร่วมกับ อบต. เทศบาล รณรงค์แดวัคซีนฟรี !!! ทั่วประเทศให้กับแมวและสุนัขเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค
5. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและให้นำสัตว์ไปฉีดวัคซีนฟรี ที่ อบต.เทศบาล ปศุสัตว์อำเภอ หรือ 

ปศุสัตว์จังหวัด หากพบสัตว์เลี้ยง สุนัข-แมว มีอาการผิดปกติอย่าชะล่าใจแจ้งให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทุกพื้นที่เข้าควบคุมโรคพร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจวินิจฉัย หรือสามารุเก็บตัวอย่างส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ได้ทั้งนี้เพื่อเป็นการระงับเหตุ ลดความเสี่ยง และป้องกันคนหรือสัตว์ถูกกัดต่อไป

ประชาชนและเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนต้องรีบพาสัตว์เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีน หรือหากพบสุนัขหรือแมวแสดงอาการผิดปกติโดยสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า จะมีพฤติกรรมผิดไปจากเดิม เมื่อเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าเข้าสู่ระบบประสาท ถ้าเป็นสุนัขจะแสดงอาการดุร้ายกัดแทะสิ่งของ โดยไม่เจ็บปวด ตัวแข็ง กระวนกระวาย เมื่อเข้าสู่ระยะอัมพาต สุนัขจะลิ้นห้อย น้ำลายไหล คล้ายมีของติดคอ ลุกไม่ได้ และตายในที่สุด ส่วนในแมวมักจะหลบในที่มืด และมีอาการเช่นเดียวกับสุนัข ซึ่งจะสามารถแพร่เชื้อได้นาน 1-7 วัน ก่อนเริ่มแสดงอาการป่วยและตลอดเวลาที่แสดงอาการ โดยจะขับเชื้อโรคออกมาจากน้ำลายจนถึงตายรวมแล้วประมาณ 10 วัน จึงอย่าได้ชะล่าใจ ให้รีบแจ้งปศุสัตว์อำเภอทุกพื้นที่เข้าควบคุมโรค สิ่งสำคัญที่สุดคือ หากประชาชนถูก สุนัข-แมว กัด ข่วน หรือเลียบาดแผล ให้รับพบแพทย์โดยเร็วเพื่อวินิจฉัยและรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันตนเองไว้ก่อน
Comments