Siamcoverage TH‎ > ‎

กรมประมง…เตรียมพร้อม ! รับมือ COVID -19 พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ควบคุมและป้องกันตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

posted Apr 19, 2021, 6:07 AM by siam coverage   [ updated Apr 19, 2021, 6:07 AM ]


วันที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. กรมประมง ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการดูแลทุกอาคารที่ตั้งอยู่ภายในกรมประมง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกรมปศุสัตว์ ส่งทีมมาดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด -19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขณะนี้เป็นไปอย่างรวดเร็ว แพร่กระจายไปทุกจังหวัด และมีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดของโรคในหน่วยงานของกรมประมง เมื่อวานนี้จึงได้เรียกประชุมผู้บริหารกรมประมง เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกรมประมง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยได้เน้นย้ำการปรับการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดในช่วงแรกก่อน (วันที่ 16 – 30 เมษายน 2564) และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

​1. ขอให้บุคลากรปฏิบัติตนตามมาตรการสาธารณสุขด้วยหลัก DMHTT (D : Distancing เว้นระยะห่าง M : Mask wearing สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้านหรืออยู่ในพื้นที่สาธารณะ H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ T : Testing การตรวจเร็ว รักษาเร็ว ควบคุมโรคได้เร็ว และ T : Thai cha na ใช้แอปไทยชนะอย่างเคร่งครัด

​2. ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากพบมีความเสี่ยงสูงให้รีบไปตรวจหาเชื้อทันทีโดยดำเนินการตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะ และให้รอฟังผลการตรวจอยู่ที่พัก งดออกไปสถานที่อื่นโดยเด็ดขาด ส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงระดับรองลงมาให้พิจารณากักตัวหรือปฏิบัติงานจากที่บ้าน (WFH : Work From Home) อย่างน้อย 14 วัน

​3. ให้ทุกหน่วยงานวางแผนการให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติราชการที่บ้าน (Work from Home) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานอนุมัติ งานอนุญาต และงานบริการ ทั้งนี้ ผู้ที่ WFH ทุกคนต้องสามารถติดต่อสื่อสารได้ และสามารถกลับเข้าปฏิบัติงานที่หน่วยได้ทันทีที่ได้รับข้อสั่งการ

​4. การจัดประชุม สัมมนา ให้ปรับรูปแบบการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์แทน

​5. งดการเดินทางลงพื้นที่ไปราชการ

​นอกจากนี้ ยังได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้าไปติดต่องานในทุกอาคารสถานที่ โดยข้อปฏิบัตินี้ขอให้ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาคถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด แล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน…อธิบดีกรมประมง กล่าว​

Comments