Siamcoverage TH‎ > ‎

​สหกรณ์จังหวัดลำปาง ชู “ตลาดนำการผลิต” ดันแบรนด์ “ปางม่วง โค-อ๊อฟ” ชาวไทยภูเขาสู่มาตรฐาน GAP เร่งปรับโฉมแพ็กเกจ-ยกระดับแปรรูปเป็นกาแฟดริปเอาใจคอกาแฟ เพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรกรดันยอดขายพุ่ง 2พันบาท/กก พร้อมรุกขยายตลาดทางออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ

posted Oct 14, 2019, 10:23 PM by siam coverage   [ updated Oct 14, 2019, 10:27 PM ]

สหกรณ์จังหวัดลำปางเอาใจคอกาแฟรุกจำหน่ายกาแฟ “ปางม่วง โค-อ๊อฟ” เผ่ามูเซอทางออนไลน์ นายบรรจง ชัยขุนพล สหกรณ์จังหวัดลำปาง กล่าวว่า จากกระแสการบริโภคกาแฟ ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มความนิยมมากขึ้น จึงเป็นโอกาสดีที่สหกรณ์จังหวัดลำปางเดินหน้าต่อยอดทางการตลาดและพัฒนาคุณภาพกาแฟอาราบิก้าตกเขียวหรือแบรนด์ “ปางม่วง โค-อ๊อฟ ค๊อฟฟี่” ของสหกรณ์การเกษตรบ้านปางม่วง จำกัด บ้านปางม่วง ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกปลูกกาแฟให้ได้มาตรฐาน GAP ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิตพืช : กาแฟปลอดภัย GAP แล้วจำนวน 46 แปลง ทั้งนี้ที่ผ่านมากรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ให้การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนประมาณละ 5 - 6 แสนบาท/ปี เพื่อให้ใช้ในการรวบรวมผลผลิตและเชื่อมโยง ตลาด พัฒนาและยกระดับการแปรรูปกาแฟจากเดิมผลิตในรูปแบบกะลาจำหน่ายได้ในราคา 8 - 10 บาทจากนั้นยกระดับเป็นกาแฟคั่วขายได้ในราคา 15-26 บาท​​“อนาคตข้างหน้า สหกรณ์จังหวัดลำปางมีแผนในการทำตลาดกาแฟดริป (Drip) ปางม่วง โค-อ๊อฟ ค๊อฟฟี่ ขายผ่านตลาดออนไลน์รวมทั้งมีแผนขยายตลาดไปยังต่างประเทศอีกด้วย โดยปัจจุบันเราได้ปรับปรุงแพ็กเกจให้ดูทันสมัยสามารถยกระดับราคา สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสมาชิกได้ถึงกิโลกรัมละ 2,000 บาท ส่งผลพี่น้องชาวไทยภูเขาบนที่สูงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและนับเป็นความสำเร็จในการนำกลไกลของสหกรณ์เข้าไปแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทางและเชื่อมโยงตลาดกาแฟให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ” บรรจง กล่าว

​​บรรจง กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันสหกรณ์ยังได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเข้าไปส่งเสริมและให้การช่วยเหลือ อาทิ โครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งจากการบูรณาการความร่วมมือส่งผลให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทรางวัลพัฒนาการบริการระดับดี จากผลงานอาราบิก้าตกเขียว 


สู่แบรนด์“ปางม่วง โค-อ๊อฟ ค๊อฟฟี่”จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) ซึ่งรางวัลดังกล่าว ชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จในการนำวิธีการสหกรณ์เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยภูเขาบนที่สูงอย่างถูกต้องและตามหลักวิชาการ ทำให้เกิดการพัฒนาและส่งผลให้ให้ชุมชนอยู่ดีมีสุข และมีความยั่งยืน แก้หนี้สินที่ติดค้างพ่อค้าคนกลางได้สำเร็จ


​​สำหรับสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรบ้านปางม่วง จำกัด ปัจจุบันมีสมาชิก 48 รายมีทุนดำเนินงาน 1.6 ล้าน มีปริมาณธุรกิจรวม 2.5 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจ 6 ด้านคือ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหารสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลผลิตกาแฟสมาชิก ธุรกิจแปรรูปผลผลิตกาแฟ ธุรกิจบริการสีกาแฟและธุรกิจรับฝากเงิน โดยหมู่บ้านปางม่วง ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอ หรือ"ลาหู่" ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่จะยึดอาชีพเกษตรกรรมและจะปลูกกาแฟเป็นหลัก ซึ่งสายพันธุ์ที่ปลูกคืออาราบิก้า จำนวนพื้นที่ประมาณ 560 ไร่จำนวน 50 แปลงให้ผลผลิต 335 ตัน/ปี ส่วนวิธีการปลูกก็จะปลูกแทรกเข้าไปในพื้นที่ป่า ปล่อยให้ธรรมชาติดูแลกันเองทำให้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าที่ได้มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เมื่อนำมาผ่านกระบวนการคั่วแล้วบด นำไปชงดื่มก็จะมีรสชาติกลมกล่อมมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจนตอนนี้ได้รับการรับรองจากหน่วยงานเกษตรว่าเป็นเมล็ดกาแฟที่ดีมีคุณภาพ กาแฟปางม่วงจะมีกลิ่นหอมผลไม้ อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นสหกรณ์การเกษตรบนปางม่วง จำกัด จึงได้รวบรวมกาแฟคุณภาพจากสมาชิกสหกรณ์นำมาแปรรูปเป็นกาแฟชนิดต่างๆจำหน่าย เป็นการคั่วอ่อน คั่วปานกลาง และคั่วเข้ม ชนิดคั่วเม็ด บดเป็นผง และบรรจุถุงพร้องชงในรูปแบบกาแฟดริปในนาม "ปางม่วง โค ออฟ คอฟพี่" เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสชิมกาแฟแท้จากบนปงม่วง "วิถีชุมชนคนอยู่กับป่า"


​สำหรับใครที่สนใจอยากลิ้มรสกาแฟ“ปางม่วง โค-อ๊อฟ ค๊อฟฟี่”ที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนใคร สามารถติดต่อได้ที่ สหกรณ์การเกษตรบ้านปางม่วง จำกัด ม.13 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง โทร. 06-1356-3157, 06-4694-6174
Comments