Siamcoverage TH‎ > ‎

วันสุดท้าย​..แจ้งข่าวสารงานบุญ​

posted Oct 30, 2020, 10:46 AM by siam coverage   [ updated Oct 30, 2020, 10:48 AM ]

🔔 ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตร(อาหารแห้ง) พระป่าพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จำนวน 40 รูป ในวันเสาร์ ที่​ 31​ ตุลาคม​ พ.ศ.2563 เวลา 07.00 น. ณ​ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงฯ(หัวหมาก)​🔔

📍 กำหนดการ 📍 

-:- วันเสาร์​ ที่​ 31​ ตุลาคม 2563 -:-    
เวลา 06.30 น. พ่อแม่ครูอาจารย์เดินทางมาถึง  
เวลา 07.00 น. พ่อแม่ครูอาจารย์รับบิณฑบาต ลานหน้าหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงฯ
เวลา 08.00 น. ประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย , พิธีไหว้พระ , รับศีล , พ่อแม่ครูอาจารย์เจริญพระพุทธมนต์  
เวลา 08.30 น. ถวายภัตตาหารพ่อแม่ครูอาจารย์ , พ่อแม่ครูอาจารย์ให้พร , ฉันภัตตาหาร , ผู้ร่วมงานรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
เวลา 10.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา โดยหลวงพ่อสุบรรณ์​ สิริธโร​ วัดถ้ำผาเกิ้ง​ อ.เวียงเก่า​ จ.ขอนแก่น
เวลา 11.00 น. ตอบคำถามธรรมะภาคปฏิบัติ
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
เวลา 12.30 น. เสร็จพิธี

๏ รายนามพ่อแม่ครูอาจารย์ที่กราบอาราธนามาร่วมงานในครั้งนี้ ๏    
1. หลวงปู่สนธิ์ อนาลโย วัดพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ.
2. หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ วัดประชาคมวนาราม(ป่ากุง)​ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
3. หลวงปู่ศรี สิริธโร วัดป่าโนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี 
4. หลวงปู่บุญทัน ฐิตสีโล วัดเขาเจริญธรรม อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
5. หลวงปู่ดำ สีลคุโณ วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
6. หลวงพ่ออำนวย ภูริสุนทโร วัดบรมนิวาส เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
7. หลวงปู่ทองสุข ฐิตปุญโญ วัดป่าวุฒฑาราม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
8. หลวงปู่บุญเรือง กิตติปุญโญ วัดพุมุด อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 
9. หลวงพ่อวิชัย เขมิโย สำนักวิปัสสนาฯ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
10.หลวงพ่อสามเรือน ปุญเญสโก วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
11.หลวงพ่อน้อย อโสโก วัดป่าเขาผา อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
12.หลวงพ่อโสภณ โอภาโส วัดบึงลัฏฐิวัน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุทธยา
13.หลวงพ่อเลื่อน โอภาโส วัดพระธาตุฝุ่น อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
14.หลวงพ่อน้อม วรนินโน วัดบ้านโง้ง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
15.หลวงพ่อหนูพิน ฐานุตตโย วัดป่าโนนศรีทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
16.หลวงพ่อหนูสิน สันตจิตโต​ วัดพิศาลโพธิญาณ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
17.หลวงพ่อสุชาติ ชาตสุโข วัดป่าบ้านวลัย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
18.หลวงพ่อประพันธ์ อนาวิโล วัดป่าภูหายหลง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
19.หลวงพ่อสมปอง ธัมมาลโย อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
20.หลวงพ่อสุบรรณ์ สิริธโร วัดถ้ำผาเกิ้ง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น 
21.หลวงพ่อภัลลพ อภิปาโล วัดป่าเชิงเลน เขตตลิ่งชัน กทมฯ
22.พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม วัดพระราเก้าฯ เขตห้วยขวาง กทมฯ
23.พระอาจารย์สมคิด โชติปัญโญ วัดป่าสักทอง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
24.พระอาจารย์ชัยยุทธ ชวนปัญโญ  วัดป่าศรีอุดมธรรม อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
     
( รวมพ่อแม่ครูอาจารย์และพระติดตามเป็นทั้งหมด 40 รูป )
Comments