Siamcoverage TH‎ > ‎

พช. Kick off ยกระดับมาตรฐาน “ผ้าไทย” ติวเข้มผู้ประกอบการผ้าทั่วประเทศ หนุนผ่านเกณฑ์ มผช.

posted Nov 17, 2018, 2:45 AM by siam coverage   [ updated Nov 17, 2018, 2:49 AM ]

กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ยกเครื่องพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP พลิกโฉมผ้าทอไทย ให้โดดเด่นด้วยคุณภาพคู่ภูมิปัญญา ตั้งเป้าถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านคุณภาพและมาตรฐานให้ผู้ประกอบการกลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ให้ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ทั่วประเทศ จำนวน 5,000 ผลิตภัณฑ์
 


วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2561) นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมเปิดตัวโครงการฯ (Kick off) การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย พร้อมจัดแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าทอไทยร่วมสมัย สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการกลุ่มผ้า โดยภายในงานมีพัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอำเภอ ผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเซ็นทรัลแลป รวมทั้งผู้ประกอบการ OTOP เขตพื้นที่ภาคกลาง เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี


นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแลป ยกระดับผู้ประกอบการ OTOP กลุ่ม D ทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า 5,000 ราย จำนวน 5,000 ผลิตภัณฑ์ ให้มีโอกาสทางการตลาดมากขึ้น ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) พร้อมส่งเสริมการยื่นขอเครื่องหมายรับรอง มผช. ทั้งนี้ กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP กลุ่ม D ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีภูมิปัญญา มีอัตลักษณ์ประจำแต่ละท้องถิ่นที่ถือว่าเป็นต้นทุนที่ควรนำมาส่งเสริมให้โดดเด่น เพราะนอกจากจะช่วยขยายฐานลูกค้า ก่อให้เกิดรายได้จากการขายสินค้าทั้งภายในและนอกชุมชนตนเองแล้ว ยังเป็นการปูทางไปสู่การพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าตามเกณฑ์ข้อกำหนด ทั้งในระดับชาติและระดับสากล ซึ่งโครงการดังกล่าว นอกจากจะมุ่งยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกายแล้ว ยังมุ่งยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มของใช้ของที่ระลึกอีก 5,000 ผลิตภัณฑ์ด้วย


​นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าว มีขั้นตอนการดำเนินงาน เริ่มจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายในเรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มวิเคราะห์เป็นรายผลิตภัณฑ์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมจังหวัด สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเซ็นทรัลแลป เป็นผู้ให้ความรู้และคำแนะนำปรึกษา จากนั้นนำผลิตภัณฑ์เข้ารับการทดสอบวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ลงพื้นที่ ณ สถานประกอบการของกลุ่มเป้าหมาย ในกรณีที่มีผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติมาตรฐานตามที่กำหนด เพื่อให้ความรู้คำปรึกษาผลการทดสอบและแก้ไขผลิตภัณฑ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมจัดทำหลักฐาน และรวบรวมหลักฐานของผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์ และ/หรือ ที่ผ่านการพัฒนาแก้ไขผลิตภัณฑ์ เพื่อยื่นขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยนำหลักฐานการขอยื่นขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งมอบให้กรมการพัฒนาชุมชนต่อไป


สำหรับการดำเนินงานกิจกรรมย่อยที่ 2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย ของกิจกรรมที่ 9 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยพัฒนาและยกระดับให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 5,000 ผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพและสามารถขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เพื่อนำไปสู่การมีโอกาสทางการตลาดแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนและส่งเสริมการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ตอบสนองโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของรัฐบาล ด้วย
Comments