Siamcoverage TH‎ > ‎

CAT ร่วมการประชุม Asian Carriers Conference 2018 ต่อยอดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างประเทศ พร้อมโชว์ศักยภาพ Asian Digital Hub

posted Oct 30, 2018, 8:40 PM by siam coverage   [ updated Oct 30, 2018, 8:42 PM ]

คุณอุบลพรรณ ชื่นชม ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT นำทีมพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ ร่วมงาน Asian Carriers Conference 2018 (ACC ) งานประชุมครั้งสำคัญระหว่างผู้ประกอบการโทรคมนาคมภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ณ โรงแรมแชงกรีลา แมคตาน นครเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

“สำหรับการประชุม Asian Carriers Conference ความสำคัญของการประชุมคือการพบปะพันธมิตร และการเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคมจากทั่วโลก ซึ่งปีนี้ นอกจากการที่เราจะได้ร่วมอัพเดทเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านธุรกิจโทรคมนาคมแล้ว CAT เองก็ได้นำเสนอทิศทางธุรกิจของ CAT ในภาพรวม ที่เรามุ่งพัฒนาควบคู่ทั้งในด้านบริการโครงข่าย บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศและบริการด้านดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ในการยกระดับการแข่งขันขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศสุ่ยุคดิจิทัล”

“ทั้งนี้ CAT ยังได้นำเสนอโครงการ Digital Park Thailand เมืองนวัตกรรมดิจิทัลครบวงจร ในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่ CAT ลงทุนและร่วมลงทุนพัฒนาทั้งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม และด้านอื่นๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเชิญชวนให้ผู้ประกอบการได้เล็งเห็นศักยภาพของประเทศไทย ที่จะก้าวไปสู่การเป็นดิจิทัลฮับในภูมิภาคนี้ ซึ่งจากการพบปะกับพันธมิตรในงานประชุม Asian Carriers Conference และการเจรจาธุรกิจในปีนี้ เราได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มพันธมิตรและผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคมจากทั่วโลก ที่มีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของ CAT ในภาพรวมเชื่อว่าโครงการต่างๆ ที่เรากำลังขับเคลื่อนรวมถึงการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ภายใต้นโยบายภาครัฐที่เป็นรูปธรรม จะสร้างโอกาสในความร่วมมือทางธุรกิจและการลงทุนต่อไป” คุณอุบลพรรณฯ กล่าวสำหรับการประชุม Asian Carriers Conference ในปี 2018 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวความคิด “Eyes on 2020: Turning Vision into Action” โดยมีผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคมจากทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโซนภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมประชุมกันอย่างคับคั่ง
Comments