Siamcoverage TH‎ > ‎

"ปลูกป่าสี่ภาค..เทิดพระเกียรติ" ครั้งที่2 (ภาคเหนือ)

posted Jul 23, 2019, 5:18 AM by siam coverage   [ updated Jul 23, 2019, 5:22 AM ]มูลนิธิรักษ์ป่าพะยูงไทย พยุงธรรม เพื่อแผ่นดิน ร่วมใจกรมป่าไม้ จัดทำโครงการปลูกป่า 4 ภาค ครั้งที่ 2 (ภาคเหนือ) พื้นที่ป่ารอยต่อจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาแม่นางเวียน จำนวนเนื้อที่ 27 ไร่ ตามปณิธาน“ป่าพระราชา ธรรมะปกปัก ประชารักษา”เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ และใกล้วันคล้ายวันพระราชสมภพในวันที่ 28 กรกฏาคม 2562 รวมทั้งเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9
โดยมูลนิธิรักษ์ป่าพะยูงไทย พยุงธรรม เพื่อแผ่นดิน หน่วยงานซึ่งมีบทบาทหน้าที่ปกปักผืนป่าทรัพยากรป่าไม้เเละสัตว์ป่า ตลอดจนปัญหาสังคมด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปัญหายาเสพติด ทั้งนี้หัวใจสำคัญของการปกป้องป่าไม้เเละพืชพรรณคือการรวมพลังประชาชนปลูกจิตสำนึกร่วมกันโดยเป็นจิตอาสาช่วยกันดูเเลผืนป่าในถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ ซึ่งวิธีการนี้เป็นกลไกการดูเเลที่เข้าถึงพื้นที่ป่าชุมชนได้อย่างใกล้ชิด ในขณะเดียวกันยังจะช่วยกระตุ้นเเละปลูกจิตสำนึกให้เกิดการรักเเละหวงเเหนป่าในถิ่นที่อยู่อาศัยอีกด้วยด้วยเหตุนี้ 2 หน่วยงานจึงผนึกกำลังจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา และ ลงทะเบียนถวายพระพรพร้อมลงทะเบียนปลูกป่าบนพื้นที่ 27 ไร่ โดยมี คุณสุภัตรา ยิ่งเจริญประธานโครงการ โครงการปลูกป่า 4 ภาค และคุณดุลทัศน์ ยิ่งเจริญ ประธานโครงการปลูกป่าภาคเหนือ ต้นกล้า พะยูง ต้นกล้ารวงผึ้ง พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และต้นกล้าพะยูง ต้นกล้า รวงผึ้งประทานจากสมเด็จพระสังฆราช สังฆปรินายกฯ ในช่วงเช้า วันเสาร์ที่ 20 กรกฏาคม 2562 จากนั้นในช่วงบ่ายเปิดงาน โดย พลเอกอาชวินทร์ เศวตเศรณี ประธาน ร่วมกับ คุณอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้, คุณสุภัตรา ยิ่งเจริญ ประธานโครงการปลูกป่า 4 ภาค ตัวแทนท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ (อดีตราชองครักษ์พิเศษในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9) ประธานมูลนิธิรักษ์ป่า พะยูงไทย พยุงธรรม เพื่อแผ่นดิน, คุณดุลทัศน์ ยิ่งเจริญ ประธานโครงการปลูกป่าภาคเหนือ, ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ, สัญญา นิลสุพรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 3 จังหวัดนครสวรรค์, นายรณรงค์ สิทธิเขตกรณ์ นายอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์, นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี, จิตอาสา 904 วปร. , จิตอาสาพระนคร, มทบ 31, พร้อมทั้งข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมปลูกป่าด้วยประมาณ 2,500 คน สามารถปลูกต้นไม้พะยูง ต้นรวงผึ้งและไม้เบญจพรรณ จำนวน 5,000 ต้น รอบพื้นที่
Comments