Siamcoverage TH‎ > ‎

9-11 พ.ย. นี้ จ.น่าน เตรียมจัดยิ่งใหญ่ ชูเสน่ห์ “ชาติพันธุ์กลุ่มล้านนาตะวันออก”เชื่อมโยงท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

posted Nov 1, 2018, 9:19 PM by siam coverage   [ updated Nov 1, 2018, 9:23 PM ]

จังหวัดน่าน ร่วมกับ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เตรียมจัดงาน “สัมผัสความงามแห่งชาติพันธุ์ มหัศจรรย์กลุ่มวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก” (น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย) ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มชาติพันธ์ลุ่มน้ำโขง หนุนการท่องเที่ยวเมืองรอง พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้คึกคักและต่อเนื่อง


วันนี้ (1 พ.ย. 2561) ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “สัมผัสความงามแห่งชาติพันธุ์ มหัศจรรย์กลุ่มวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก” (น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย) ร่วมด้วย นายภาณุวัชร์ อันสนธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน นางนาถนรี ธนะปัญโญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ นายคมสันต์ สุมะนาถ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน นี้ ณ กาดข่วงเมืองน่าน จ.น่าน


นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า เสน่ห์ของน่านไม่ได้มีเพียงธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ แต่ยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ จึงทำให้ในช่วงระยะหลังมานี้ การท่องเที่ยวในจังหวัดน่านได้รับความนิยมมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายปลุกกระแสการท่องเที่ยวเมืองรอง โดยกระตุ้นการท่องเที่ยวในท้องถิ่น เพื่อกระจายโอกาสในเชิงรายได้จากการท่องเที่ยวให้ลงสู่เศรษฐกิจฐานราก การจัดงาน “สัมผัสความงามแห่งชาติพันธุ์ มหัศจรรย์กลุ่มวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก” ที่ จ.น่าน โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดขึ้นในครั้งนี้ จึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับกระแสความต้องการนักท่องเที่ยว โดยสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาต่างๆ ที่น่าสนใจของกลุ่มชาติพันธ์ลุ่มน้ำโขง รวมทั้งวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งนักท่องเที่ยวจะรู้สึกได้ถึงความพิเศษที่ได้เดินทางมาสัมผัส จนกลายเป็นความทรงจำที่น่าประทับใจ และก่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวซ้ำอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ตามความมุ่งหวังของรัฐบาลด้านนายภาณุวัชร์ อันสนธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน กล่าวว่า จังหวัดน่าน แพร่ พะเยา เชียงราย เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีแนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน มีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ทั้งชนพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น ไท-ยวน ไทลื้อ ไทพวน ไทเขิน ไทใหญ่ ม้ง อิ้วเมี่ยน (เย้า) ลัวะ ถิ่น(ขมุ) ฯลฯ ซึ่งประเพณีศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของแต่ละชาติพันธุ์ต่างมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จึงร่วมกันจัดงาน “สัมผัสความงามแห่งชาติพันธุ์ มหัศจรรย์กลุ่มวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก” ขึ้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและกิจกรรมทางการค้าชายแดนให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นำไปสู่การสืบสานการต่อยอด การอนุรักษ์ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าและความภาคภูมิใจเรื่องราวแห่งชาติพันธุ์ และร่วมกันดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และอย่างยั่งยืนตลอดไป
สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภูมิปัญญา และการใช้ ชีวิตประจำวันของกลุ่มชาติพันธุ์กว่า 10 ชนเผ่า การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีพื้นบ้าน แฟชั่นโชว์ชุดชนเผ่า และการจำหน่ายของดีเมืองน่าน สินค้า OTOP พร้อมด้วยกิจกรรมส่งเสริมการขาย และกิจกรรมความบันเทิงต่างๆ ตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงาน นอกจากนี้ ในวันที่ 11 พ.ย. 2561 เวลา 19.30 น. จะมีการประกวดเทพธิดาดอย ธิดาชนเผ่าอีกด้วย ซึ่งการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดนี้ จัดให้เข้าชมฟรีตลอดงาน !!
Comments